Lisäys 2: Kuolema sanan merkitys

Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää ymmärtää, mitä Paavali sanalla kuolema tarkoittaa. Sanallahan on Raamatussa kaksi merkitystä. Sitä käytetään sekä yleiskielen merkityksessä että Raamatun alkulehtien antamassa merkityksessä. Edellinenhän tarkoittaa ruumiillisen elämän fyysistä päättymistä, hengen ja sielun erkanemista ruumiista. Jälkimmäinen taas tarkoittaa olemassaolon jatkuessa tapahtuvaa rangaistusta synnistä. Tässä jälkimmäisessä on kolme eri vaihetta: ensin hengellinen kuolema (jota luonnehtii syyllisyys, pelko, häpeä ja pimeys, orjuus ja tyhjyys), sitten ruumiillinen kuolema (jota luonnehtii sairaus, kipu, ero, suru ja voimattomuus) ja lopulta iankaikkinen kuolema, jota Raamattu kuvaa itkuksi ja hammasten kiristykseksi Jumalan pyhän tulen polttaessa ihmistä hänen syntiensä rangaistuksena). Puhuessaan kuolemasta Jeesuksen kärsimyksen yhteydessä tai puhuessaan siitä, että uskova on Kristuksen kanssa kuollut tai hänen lihansa on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, Paavali tarkoittaa pääsääntöisesti tätä jälkimmäistä.

Jeesukseen uskovan kuolema on rangaistusmerkityksessä kokonaan takana päin, sillä Jeesus kärsi sen niin hengellisen, ruumiillisen kuin iankaikkisenkin kuoleman osalta loppuun asti. Siksi Jeesuskin sanoo, että yksikään, joka elää ja uskoo Häneen ei ikinä kuole (se on saa rangaistusta synneistään). Edellä Jeesus oli kuitenkin juuri sanonut, että uskova elää vaikka olisi kuollut (ruumiillinen elämä olisi päättynyt).

Pääsääntöisesti Uusi Testamentti käyttää uskovan ihmisen ruumiillisesta kuolemasta nimitystä poisnukkuminen, koska uskovan ruumin pois riisumiseen ja ylösnousemusruumiiseen pukeutumisessa ei ole enää mitään rangaistusluonnetta, koska siltäkin osalta rangaistus kärsittiin jo kokonaan loppuun Golgatalla.

Takaisin