Lea Pihkala (31.8.2007 asti)
Punkankuja 6 as 4, 12310 Ryttylä
Puh. 019-757112, lea.pihkala(at)sekl.fi
Skype: jormapihkala8854
Jorma Pihkala (1.4.-10.7.2007)
Kobe Lutheran Bible School
2-2-11 Nakajimadori, Chuo-ku
Kobe-shi, 651-0052 Japan
Puh. +81-78-242-0887 (toimisto)
jorma.pihkala(at)sekl.fi
Skype: jormapihkala
http://www.pihkala.net


Ryttylä 8.3.2007

Totisesti Kristus on noussut kuolleista!

"Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. " (Joh. 17:24)

Usein on kyselty, mikä osuus ihmisen ratkaisuilla on hänen pelastuksessaan. Jotkut kristityt ovat sitä mieltä, että ihmisellä on vapaa ratkaisuvalta joko ottaa tai jättää, kun Jumala tarjoaa hänelle Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristillä ja ylösnousemuksen aamuna valmis-tamaa pelastusta. Luterilaiset kristityt ovat vanhastaan antaneet ristiriitaiselta kuulostavan, mutta Raamatun mukaisen vastauksen, että kun ihminen ottaa vastaan Jumalan armon ja pelastuksen, tahdon vaikuttaa itse Herra eikä hänen tahtonsa ole vapaa, vaan Jumalan tahtoon sidottua tahtoa. Ihminen kyllä tahtoo, mutta tahto syntyy Pyhän Hengen työnä Jumalan sanan kautta. Toisaalta, jos ihminen hylkää pelastuksen, vastuu jää kokonaan ihmiselle iankaikkisuutta myöden.

Usein tässä keskustelussa kuitenkin "metsä jää puilta näkemättä" eli jäädään ihmiskeskeiseen pohdiskeluun. Jumalan sana on sen sijaan kauttaaltaan Jumala-keskeistä. Olisi turha puhua ihmisen tahdosta, jos Jumala ei tahtoisi meidän pelastustamme. Hänen pelastustahdostaan kaikki on kiinni.

Muistan kun olin rakkaan ja uskollisen esirukoilijamme Hilja Tiilikaisen kuolinvuoteen äärellä Kuopiossa. Luin hänelle seuraavassa muodossa ylle lainatun Jeesuksen sanan Hänen ylimmäispapillisesta rukouksestaan:
"Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä Hiljakin, jonka olet minulle antanut, olisi minun kanssani ja näkisi minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista."

Kuultuaan sen Hilja ilostui ja sanoi: "Lukisitko se vielä toiseenkin kertaan!" Tein niin ja tämän vanhan vaeltajan ilo syveni yhä.

Rukouksessaan edellä Jeesus oli pyytänyt ja rukoillut omiensa puolesta käyttäen ilmaisuja "rukoilla" ja "pyytää", mutta nyt Hän käyttää sanaa "tahdon". Se kertoo siitä, että tässä asiassa ei ole "neuvotteluvaraa". "Haluan omani luokseni taivaaseen näkemään oman kirkkauteni!" Isän tahto ei tietenkään ole tässä ristiriidassa Pojan tahdon kanssa, sillä kaikessa Jeesus oli kuuliainen Isälle.

Kun Herra kerran loi Sinut, Hän halusi omakseen juuri sellaisen ihmisen kuin Sinä olet - syntiäsi lukuun ottamatta. Mutta kun Hän näki myös syntisyytesi, Hän tuli tänne meidän luoksemme pelastaakseen meidät. Sillä Hän tahtoo meidät luokseen taivaan kirkkauteen.

Jumala ei pelkästään tahdo, että yhdenkään ihmisen ei tarvitsisi hukkua, vaan Hän hukutti oman Poikansa pyhään ja oikeudenmukaiseen vihaansa meidän synneistämme, ettei kenenkään tarvitsisi hukkua. Golgatan uhrikuoleman mittaamaton tuska on juuri siinä, että se riittää sinun syntiesi ja minun syntieni ja koko ihmiskunnan hirveiden syntien sovitukseksi. Jumala antoi oman Poikansa helvetin tuskiin, jotta Sinun ei tarvitsisi kokea mitään muuta kuin Isän sydä-men ihanaa rakkautta, läheisyyttä, armoa ja laupeutta. Syntisi ovat maksetut. Velkasi on sovitettu. Mutta Jeesus teki sen kärsimällä Sinun syntiesi rangaistuksen viimeiseen loppuun asti.

Juuri ennen rukoustaan Jeesus oli kertonut omilleen:
"Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Sanoisinko minä muuten teille, että menen valmistamaan teille asuinsijaa? Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:2-3)

Kun olin katsomassa äitiäni vuodeosastolla ja luin yllä olevan jakeen, hän vielä muistutti, että kun kerrot tuon, muista myös julistaa asianomaiselle Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi.


Surua

Tuon äitini kehotuksen olimme panneet kyllä toimeen juuri muutamia päiviä aiemmin, kun Lean veli Reino Salojärvi joutui teho-osastolle yleisessä verenmyrkytyksessä kaatumista seuranneen luunmurtumaleikkauksen jälkeen. Hän oli valittanut edellisellä käynnillä Lealle omaa synnintuntoaan ja siksi Lea ensi töiksi julisti Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä hänelle synnit anteeksi ja sitten saimme laulaa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan. Muutaman päivän kuluttua tie aukeni Herran luo, katselemaan Herran ihmeellistä kirkkautta. Ikävän kyynelten keskellä on riemullinen jälleennäkemisen toivo. Saamme sitten yhdessä katsella Herran kirkkautta.

Lähtövalmisteluja
Vuoden kausiloma on lopuillaan. Jormalla on jo käsissään 29.3. lentolippu Osakaan. Matkaan siunaamisia ja lähtöjuhlia on jo takana ja tätä kirjoittaes-sa vielä parit edessä. Suurena olemme kokeneet sen lämmön ja rakkauden, jota olemme osaksemme saaneet. Lea ja Sinikka jäävät vielä kesän yli ja tulevat elokuun lopussa Kobeen. Niin kuin joulukirjeessä totesin, aloitan Koben Luterilaisen Raamattu-koulun opetustehtävissä ja toimin samalla alueen jonkun seurakunnan yhteistyölähettinä. Raamattu-koulun työhön kuuluu myös eri seurakunnissa pidettävät Raamattukoulu-päivät, joten Länsi-Japanin seurakuntia tulee raamattukoululaisten kanssa kierretyksi enemmänkin varsinkin syyspuolella.

Työkaudeksemme on sovittu kolme vuotta. Jorma toimii kokotoimisena, Lea ns. sopimussuhteisena lähettinä, mikä tarkoittaa sitä, että hän eläkeläisenä ei saa palkkaa, mutta työhön liittyvät kulut korvataan.

Kotimaan työprojektit
Kotimaan jaksomme aikana olemme kiertäneet aika laajasti eri puolilla maata saarnaamassa, lähetystilaisuuksia, Raamattu-opetuksia ja evankelioimiskokouksia pitämässä. Kouluvierailujakin on väleihin osunut samoin kuin joitakin opetusjaksoja Kansanlähetysopistossa.

Pari Japanin työhön kuuluvaa projektia on myös takanapäin. Ensimmäinen liittyi työmme historiaan liittyvien vanhojen kuvien digitalisointiin ja toinen japaninkielisen Katekismuksen ja Kristinopin selityskirjan kirjoittamiseen tulevia luentojani varten ja Internetissä julkaistavaksi.

Lean projektina on ollut myös terveyden hoito. Hä-nelle on suoritettu pari pientä leikkausta ja vielä yksi olisi tarpeen tehdä, niin hän pääsee aloittamaan "entistä ehommassa kunnossa" syksyn työjaksonsa. Ikääntyvien omaisten luona viipyminen on ollut myös tärkeä tehtävä tälle kotimaan jaksollemme.


Ashiya 1973

Lähettisihteereistä
Olemme iloinneet läheisestä yhteydenpidosta sekä seurakuntien lähetyssihteereihin, lähetystyöstä vastaaviin työntekijöihin ja piirien lähettisihteereihin. Pitkään uskollisesti Tampereella lähettisihteerinä toiminutta Sisko Bergmania haluamme kiittää uskollisesta työstä ja monipuolisesta rakkaudesta. Hänen joutui vakavan sairautensa vuoksi väistymään tehtävästä ja jätämme hänet yhteisiin esirukouksiinne, että Herran parantava käsi saisi koskettaa häntä. Siskon seuraajaksi Hämeen piirin lähettisihteerinä on lupautunut Raili Pasanen, jolla on laaja kokemus koko piirin lähettikunnan hoidosta. Raili muuttaa huhtikuussa Hämeenlinnaan. Etelä-Saimaan piirin lähettisihteeriksemme lupautui Arto Auranen, joka on juuri hiljattain muuttanut takaisin Lappeenrantaan. Olemme kiitolliset heistä samoin kuin työtään jatkavista sihteereistämme ja yhteyshenkilöistämme. Saamme yhdessä palvella Herraa.

Japanin kuulumisia
Japanin työn sukupolvenvaihdos on hyvää vauhtia etenemässä. Kesällä kielikoulusta valmistuvat Asako ja Lauri Palmu perheineen muuttivat 19.3. Shikokun saaren Tokushiman kaupunkiin noin kilometrin päähän Itä-Tokushiman kirkosta. Tokushima on muuten Asakon synnyinkaupunki, joten hän pääsee tuttuun maisemaan. He tulevat syksystä toimimaan Tokushiman alueen kolmen seurakunnan yhteistyölähetteinä. Kesällä he osallistuvat Sumotossa sijaitsevan työpisteen toimintaan Jukka ja Helena Kallioisen kolmen kuukauden välikausiloman ajan.

Palmujen paikalle Nishinomiyaan muuttavat Antti ja Susanna Kiviranta perheineen 22.3. ja aloittavat kielikoulunsa. Heidän mukanaan tulee lastenhoitajaksi Tiina Nyman. Kesällä Seppo ja Vuokko Vänskän 9 kk:n kausiloman ajaksi Nishinomiyan seurakuntaa tulee hoitamaan heidän poikansa Jukka Vänsä Kukka-Maaria vaimonsa ja perheensä kanssa. Heille kysymyksessä on jo toinen lyhytaikainen jakso Japanissa, jossa Jukka on toki syntynyt ja kasvanutkin.

Elina ja Harri Huovisen kielikoulu jatkuu vielä vuoden, mutta jo nyt he ovat musiikin lahjoillaan saaneet monessa eri yhteyksissään palvella useampiakin seurakuntia.


Kansanlähetyksen syntyvuonna 1967

Kiitokset
Sydämelliset kiitokset esirukouksistanne ja tuestanne Japanin työlle. Joulun ajan suuri muistamisten määrä lämmitti sydäntämme suuresti. Monia rakkaita ystäviä olemme myös henkilökohtaisesti saaneet tavata, vaikka varsinkin Lean liikkumista tuo terveydenhoito rajoittikin aika lailla.

Herran runsasta siunausta elämääsi!

Jorma, Lea ja Sinikka Pihkala

 

Aiemmat ystävä-
kirjeemme löytyvät seuraavien
linkkien alta:

Kirje 3.12.2006

Kirje10.8.2006

Kirje2.4.2006

Kirje22.1.2006

Kirje27.11.2005

Kirje26.9.2005

Kirje23.7.2005

Kirje29.5.2005

Kirje19.3.2005

Kirje17.1.2005

Kirje 24.11.2004

Kirje 26.9.2004

Kirje 20.7.2004

Kirje 21.5.2004

Kirje 14.3.2004

Kirje 14.1.2004

Joulukirje 2003

Kirje 7.10.2003

Kirje 29.7.2003

Kirje 27.5.2003

Kirje 29.3.2003

Kirje 25.1.2003

Kirje 25.11.2002

Kirje 15.10.2002

Kirje 12.8.2002

Kirje 5.4.2002

Kirje 23.1.2002

Joulukirje 2001

Kirje 12.10.2001

Kirje 24.7.2001

Kirje 31.5.2001

Kirje 17.3.2001

Kirje 24.1.2001

Joulukirje 2000

Kirje 1.8.2000

Kirje 1.4.2000

Kirje 26.1.2000

Kirje 24.11.1999

Kirje 1.10.1999


 

 
Tuen yhteystiedot:

Taloudellisen tuen työllemme voi kanavoida Akaan (yhteyshenkilö: Berit Joki ja lähetyssihteeri Anja Annila), Pyynikin (yhteyshenkilö: Hannu Sjöblom ja lähetyssihteeri Irmeli Merikanto), Langinkosken (yhteyshenkilö: vs. lähetyssihteeri Sirpa Leinonen), Anjalankosken (yhteyshenkilö: Teija Patjas ja lähetyssihteeri Eila Kivistö), Hirvensalmen (yhteyshenkilö: lähetyssihteeri) ja Hausjärven seurakuntien (yhteyshenkilö: lähetyssih-teeri Kaarina Rautiainen) kautta tai Hämeen, Helsingin, Etelä-Saimaan, Pohjois-Savon tai Kymenlaakson Kansanlähetyspiirien kautta. Jos et asu millään näistä alueista, käytä Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetyksen tiliä.

 

 • Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys:
  EKOP 562009-440065
  Raatimiehenk. 13,
  53100 Lappeenranta
  puh. 05-453 0225
  Yhteyshenkilö:
  Arto Auranen

 • Hämeen Ev.lut.Kansanlähetys:
  TSOP 573008-245702
  Hämeenpuisto 41,
  33200 Tampere,
  puh. 03-212 0778,
  Yhteyshenkilö:
  Raili Pasanen

 • Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys:
  Sampo 800010-1558247
  Kaisaniemenk. 13 A 4,
  00100 Helsinki,
  puh. 09-877 0060,
  Yhteyshenkilö:
  Taru Kostiainen

 

 • Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys:
  OP 575001-249888
  Torvitie 3,
  45130 Kouvola,
  puh. 05-311 7193,
  Yhteyshenkilö:
  Teija Patjas

 • Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys:
  Nordea 107830-201938
  Museokatu 24,
  70100 Kuopio
  puh. 017-262 2082